Komunikaty

W związku z wyjazdem służbowym dr Katarzyna Maniak odwołuje dyżur w dniu 10 grudnia

Biblioteka IEiAK UJ
9 grudnia 2019 | 9.00-16.00
10 grudnia 2019 | 9.00-16.00
11 grudnia 2019 | nieczynna
12 grudnia 2019 | 9.00-16.00
13 grudnia 2019 | 9.00-16.00
16 grudnia 2019 | 9.00-16.00
17 grudnia 2019 | 9.00-16.00

W dn. 9-23 grudnia 2019 dr Łukasz Sochacki odwołuje zajęcia w związku z wyjazdem badawczym. W sprawach pilnych kontaktem dr. Sochackim pod adres l.sochacki(at)uj.edu.pl lub przez Sekretariat IEiAK UJ

Dział Finansowy informuje, że od 25.11.2019 nastąpi zmiana placówki banku CITI Handlowy, która obsługuje wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia. Od dnia 25.11.2019 wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia wnoszone na konta UJ prowadzone w banku Citi Handlowy bezprowizyjnie realizowane będą tylko w Oddziale w Krakowie przy ul. ul. Kilińskiego 2 - godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 9.00-17.00.

Szkolenie BHK

Zgodnie z zarządzeniem nr 64 Rektora UJ z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązek odbycia szkolenia obejmuje wszystkich studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020. Od roku akademickiego 2019/2020 przedmiot „Szkolenie BHP” zostaje zastąpiony przedmiotem „Szkolenie BHK” - zmianie ulega program szkolenia - w związku z powyższym w roku 2019/2020 nie będzie możliwości zaliczania decyzją, na podstawie zaliczenia we wcześniejszych latach.

Studentów wpisanych na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim wpisuje się na szkolenie BHK w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) w dniach 7 i 14 października 2019 roku.

Studenci Wydziału Historycznego realizujący program w języku polskim są zobowiązani odbyć szkolenie BHK i przystąpić do zaliczenia w terminie 27 listopada – 17 grudnia 2019 roku.

Inspektorat BHP

Poczta UJ

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl