Komunikaty

Aktualne informacje w związku z zagrożeniem koronawirusem

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Historycznym od dnia 25 lutego do dnia 4 marca 2022 odbywać się będą w trybie zdalnym. Po tym okresie, tj. od dnia 7 marca, zajęcia dydaktyczne na naszym Wydziale przez pozostałą część semestru letniego roku akademickiego 2021/22 odbywać się będą co do zasady stacjonarnie, z elementami nauczania zdalnego.

**

Dr Sybilla Stanisławska-Kloc informuje, że kurs "Prawo w ochronie własności intelektualnej" rozpoczyna się 26 kwietnia 2022 r., zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym w Collegium Iuridicum, ul. Grodzka 53, sala 39.

Drugi termin Szkolenia BHK

Zostały uruchomione zapisy na drugi termin szkolenia BHK. Studenci i doktoranci, którzy chcą uzupełnić zaległe szkolenie z semestru zimowego zapisują się na szkolenia samodzielnie w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

Planowany termin szkolenia: od 10 maja do 31 maja 2022 r.

Wszelkie informacje związane ze szkoleniem zamieszczone są w zakładce Szkolenia na stronie www.ibhp.uj.edu.pl 

W celu zapisania na szkolenie należy:

1. Zalogować się na stronę pegaz.uj.edu.pl

2. Przeszukać kursy wpisując „bhp".

3. Wybrać kurs „Dodatkowe szkolenie BHK-1 2021/2022” - link do kursu: https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=528396

4. Pojawi się komunikat Zapisz mnie. Trzeba zaakceptować zapisanie, wówczas otwiera się strona kursu i można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę Uczestnicy i wyszukanie swojej osoby.

5. Wypełnić Informacje o uczestniku niezwłocznie po zapisaniu do kursu. Informacja o uczestniku zostanie sprawdzona przez prowadzącego.

Warunkiem koniecznym zaliczenia szkolenia jest uzyskanie 10 punktów. Każda osoba (po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego) otrzyma informację zwrotną o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnienia informacji. Wiadomość ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce Oceny.

**

Obowiązek zrealizowania szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, zwanego „szkoleniem BHK”, dotyczy studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia.

Zarządzenie nr 62 Rektora UJ z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim

Lektoraty w roku 2022/2023

Terminy rejestracji na lektoraty
I TURA: 27 września - 2 października 2022 r.
II TURA: 6 października - 16 października 2022 r.

Podania

Możliwość składania podań w sprawach dotyczących toku studiów przez USOSweb będzie dostępna w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej od dnia 01.03.2022.

Lista spraw, które studenci będą mogli w ten sposób załatwić dostępna będzie w USOSweb

Zachęcamy do skorzystania z tej funkcjonalności, która umożliwia złożenie podania i otrzymania odpowiedzi z wyeliminowaniem dokumentacji w formie papierowej.

Opłaty za studia

W dniu 31 marca 2022 rachunki bankowe prowadzone w banku CITI Handlowy zostaną zamknięte - wysłanie przelewu na konto w banku CITI Handlowy skutkuje nieuiszczeniem opłaty za studia.

Od dnia 1 kwietnia 2022 opłaty za studia mogą być wnoszone wyłącznie na rachunki w banku Pekao SA.

Bank Pekao S.A. III O/Kraków
Adres: ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków
Kod SWIFT: PKOPPLPW
Kod IBAN dla Polski: PL

Wpłaty gotówkowe w walucie polskiej realizować można w oddziałach banku Pekao SA na terenie całego kraju

Wpłaty gotówkowe w walucie obcej przyjmowane są w dwóch oddziałach banku Pekao SA w Krakowie:
Ul. Pijarska 1 – godziny otwarcia: poniedziałek- piątek, 9.00-17.00
Ul. Gronostajowa 3 – godziny otwarcia: poniedziałek- piątek, 9.30-17.00

Informacja o nowych rachunkach została każdemu studentowi udostępniona na osobistym koncie USOSweb, w zakładce PŁATNOŚCI.

Poczta UJ

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl