Komunikaty

Biblioteka IEiAK UJ w okresie wakacji
Wrzesień - otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00

W związku ze zmianą terminu posiedzenia Rady Wydziału Historycznego w poniedziałek 23 września Sekretariat IEiAK UJ będzie czynny do godziny 10:45

Poczta UJ

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl

Wychowanie fizyczne 2019/20

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ informuje, że w roku akademickim 2019/2020 zostaną zmienione zasady rejestracji żetonowej na zajęcia wychowania fizycznego. Przez cały czas trwania rejestracji wszystkie grupy wf będą otwarte dla studentów wszystkich kierunków. Każdy student będzie mógł wybrać preferowany rodzaj aktywności ruchowej:
- wychowanie fizyczne ogólne,
- zespołowe gry sportowe,
- fitness,
- zdrowy kręgosłup,
- zajęcia na pływalni,
- zajęcia korekcyjne (na podstawie skierowanie lekarskiego),
- sekcje sportowe w różnych dyscyplinach dla wybitnie sprawnych (o przyjęciu decyduje trener).

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji zostaną zamieszczone na stronie SWFiS UJ

Szkolenie BHP w sesji poprawkowej

Studenci i doktoranci, którzy w sesji poprawkowej chcą uzupełnić zaległe szkolenie BHP z semestru zimowego mogą do dnia 31 lipca samodzielnie zapisywać się na kurs. W celu zapisania na szkolenie należy:
1. Zalogować się na stronie pegaz.uj.edu.pl
2. Przeszukać kursy wpisując „bhp".
3. Wybrać kurs „Dodatkowe szkolenie BHP-2 2018/2019
4. Pojawi się komunikat „Zapisz mnie".
5. Zaakceptować zapisanie.
6. Otwiera się strona kursu.
7. Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę „Uczestnicy" i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników.
8. Wypełnić „Informacje o uczestniku" (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – jest to warunek konieczny zaliczenia szkolenia.
9. „Informacja o uczestniku" zostanie sprawdzona przez prowadzącego do 26.VIII.2019 r.

Każdy uczestnik kursu - po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego - otrzyma informację zwrotną o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji - komunikat będzie widoczny po otworzeniu zadania w zakładce OCENY.

Planowany termin szkolenia: 1-15 września 2019 r.

Program staży dla studentów

Zapraszamy do udziału w projekcie płatnych staży Praxis II - program staży dla studentów Wydziału Historycznego. Projekt zapewnia możliwość 3 miesięcznego stażu (który najpóźniej powinien zacząć się w drugiej połowie lipca) w wymiarze 30 godzin tygodniowo - płatnego 2200 zł za 120 godzin miesięcznie. Celem projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę zdobytą na studiach, staże realizowane są w czołowych instytucjach kultury w Polsce, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach konserwatorskich i innych.

Kierownik Projektu
Jan Cieślak | jan.piotr.cieslak@doctoral.uj.edu.pl
dyżur: pon. 16:00-17:00, czw. 17:00-18:00, sekretariat Instytutu Historii Sztuki UJ, ul. Grodzka

Konsultant IEiAK UJ w Projekcie
dr Łukasz Sochacki | l.sochacki@uj.edu.pl

Koordynator ds. rekrutacji
Maksymilian Puzio 
dyżur: poniedziałki 11.00-13.00 (za wyjątkiem 17 czerwca, 1 lipca), środy 14.00-15.00, biuro projektu Praxis, p. 18, ul. Św. Anny 6

​Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza kandydatów chcących realizować projekty doktorskie w ramach programów z zakresu następujących dyscyplin: archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. W każdym z programów Szkoła oferuje stypendia, a także możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych oraz zdobycia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia badań na poziomie międzynarodowym. Informacja o terminie rozpoczęcia oraz harmonogramie rekrutacji pojawi się na stronie Szkoły najpóźniej do 30 czerwca 2019.

Opłaty z tytułu usług edukacyjnych

Przelewy elektroniczne
CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
Kod SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL

Wpłaty gotówkowe wnoszone na konta UJ prowadzone w banku Citi Handlowy mogą być bezprowizyjnie realizowane tylko w Oddziale w Krakowie przy ul. Karmelickiej 7 – godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 9:00-17:00.