Komunikaty

Aktualne informacje w związku z zagrożeniem koronawirusem

Zarządzenie nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad regulujących organizację weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z COVID-19

Zarządzenie nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku

Komunikat Dziekana w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych oraz organizacji sesji egzaminacyjnych w letnim semestrze roku 2019/20

Komunikat Dyrektora IEiAK UJ ds. dydaktycznych w sprawie realizacji zajęć w roku 2020/21

Komunikat 1/2020-21 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie harmonogramu przedmiotów realizowanych w trybie zdalnym, stacjonarnym lub zdalno-stacjonarnym w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym

Komunikat 2/2020-21 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie listy przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych w roku akademickim 2020/21

Komunikat 3/2020 Dyrekcji i Biblioteki IEiAK UJ w sprawie funkcjonowania Biblioteki Instytutu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/21

**

W dniach: 21-22 września oraz 29-30 września Sekretariat IEiAK UJ przyjmuje studentów wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu - prosimy o kontakt telefoniczny (12 663-15-32) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (malgorzata.sroga-pasternak@uj.edu.pl). Przyczyną utrudnień jest konieczność przeprowadzenia rekrutacji na studia z uwzględnieniem zaleceń bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne pierwszego stopnia - rezygnacja ze studiów

Wniosek o anulowanie wpisu na listę studentów

**

Studia stacjonarne drugiego stopnia - rozmowa kwalifikacyjna

Dodatkowym kryterium formalnym dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku innym niż etnologia lub antropologia kulturowa jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 65% punktów możliwych do zdobycia.
Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie naukowych zainteresowań Kandydatów, powodów i motywacji podjęcia studiów magisterskich na kierunku etnologia i antropologia kulturowa, a także planów związanych z planowaną pracą magisterską. Dla Kandydatów nie posiadających dyplomu licencjackiego z etnologii bądź antropologii kulturowej przed rozmową kwalifikacyjna zalecana jest lektura: T.H. Eriksen, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, tłum. J. Wołyńska, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2009

**

Internetowa Rekrutacja Kandydatów
irk.uj.edu.pl

Dział Rekrutcji UJ
rekrutacja.uj.edu.pl

Ankieta w sprawie organizacji roku 2020/21

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o wypełnienie krótkiej (3 pytania) ankiety, która umożliwi oszacowanie skali Państwa
1) zainteresowania udziałem w zajęciach stacjonarnych prowadzonych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ w r. akad. 2020/21;
2) potrzeb związanych z zakwaterowaniem w akademikach i domach studenckich prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński.

Ankietę można wypełnić wyłącznie po zalogowaniu z użyciem adresu mejlowego w domenie uj.edu.pl.

Odsyłacz do ankiety:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2861JXszgI2ZxJnWT_lnOzv01URTBJVlVLQkpETVNOWkpWR0RLUFNUU1hXNS4u

Serdecznie dziękuję tym z Państwa, którzy już wypełnili ankietę. Na pozostawione przez Państwa pytania i komentarza odpowiem do 15 września br.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Sochacki

Wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/21

Wszystkie wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/21 tj. o wpis warunkowy, powtarzanie roku bądź przedmiotu, Indywidualny Plan Studiów, Indywidualny Program Sudiów, urlopy dziekańskie i studenckie, powroty z urlopów itd. powinny zostać złożone w Sekretariacie IEiAK UJ przed rozpoczęciem roku akdemickiego 2020/21, czyli do dn. 30.09.2020 r. (v. „Regulamin studiów…”).

Wnioski prosimy składać osobiście bądź przesyłać pocztą. W uzasadnionych sytuacjach dopuszczamy składnie wniosków pocztą elektroniczną. W takim przypadku skany podpisanych wniosków należy przesyłać przy pomocy adresów w domenie „@uj.edu.pl”.

Opłaty za studia

Na podstawie Zarządzenia nr 29 Rektora UJ z 16 marca 2020 roku terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne upływające w marcu 2020 roku zostają przedłużone do dnia 30 kwietnia 2020 roku - terminy mogą ulec kolejnemu przedłużeniu w przypadku przedłużenia okresu zawieszenia kształcenia.

USOSweb

Wszystkie legitymacje studenckie z terminami ważności 31.03.2020 oraz 31.10.2020 są ważne do 29.11.2020 r., bez konieczności fizycznego ich przedłużania. Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 695), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 911) wprowadzające na obszarze kraju od dnia 25.05.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni.

Lektoraty z języka obcego

Rejestracja na lektoraty w roku 2020/2021
I TURA 25 września 2020 - 2 października 2020
II TURA 7 października 2020 - 13 października 2020

Opłaty za studia

CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

Kod SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL

Właścicielem rachunków w CITI Bank Handlowy jest: UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE

Od 25.11.2019 wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia wnoszone na konta UJ prowadzone w banku Citi Handlowy bezprowizyjnie realizowane są tylko w Oddziale w Krakowie przy ul. ul. Kilińskiego 2 – godz. otwarcia od pn. - pt. godz. 9.00 -17.00.  

Poczta UJ

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl