Komunikaty

Aktualne informacje w związku z zagrożeniem koronawirusem

Zarządzenie nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad regulujących organizację weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z COVID-19

Zarządzenie nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku

Zarządzenie nr 127 Rektora UJ z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 

Komunikat Dziekana w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych oraz organizacji sesji egzaminacyjnych w letnim semestrze roku 2019/20

**

Oświadczenie studenta w sprawie udziału w stacjonarnych zajęciach dydaktycznych

Oświadczenie studenta w sprawie udziału w stacjonarnych zajęciach dydaktycznych

Komunikat Dyrektora IEiAK UJ ds. dydaktycznych w sprawie realizacji zajęć w roku 2020/21

Komunikat 1/2020-21 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie harmonogramu przedmiotów realizowanych w trybie zdalnym, stacjonarnym lub zdalno-stacjonarnym w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym

Komunikat 1/2020-21 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie harmonogramu przedmiotów realizowanych w trybie zdalnym, stacjonarnym lub zdalno-stacjonarnym w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym AKTUALIZACJA - kody zespołów MS Teams dn. 3.10.2020

Komunikat 2/2020-21 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie listy przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych w roku akademickim 2020/21

Komunikat 3/2020 Dyrekcji i Biblioteki IEiAK UJ w sprawie funkcjonowania Biblioteki Instytutu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/21

Komunikat 4/2020 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie rozkładu zajęć w semestrze zimowy w roku akademickim 2020/2021

Komunikat 4/2020 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie rozkładu zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 - harmonogram

Komunikat 5/2020 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie rozkładu zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 - zmiany w harmonogramie

Komunikat 6/2020 Dyrekcji IEiAK UJ Zaproszenie dla Studentek i Studentów pierwszego roku pierwszego stopnia na spotkanie inaugurujące rok akademicki 2020/2021 w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Komunikat 7/2020 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie zawieszenia zajęć dla 3 roku w dn. 16-30 października 2020 r.

Komunikat 8/2020 Dyrekcji IEiAK w sprawie udostępnienie sali wykładowych i seminaryjnej dla zdalnego nauczania (załączniki: rozkład zajęć, plan zajęć w salach)

**

Deklaracje przedmiotowe studenci są zobowiazani do złożenia przez USOSweb do dnia 27.10.2020 za pomocą przycisku "złóż deklarację", brak złożenia deklaracji będzie skutkował uruchomieniem procedury skreślenia z listy studentów.

 kody dostępu do zajęć prof. dr hab.Dariusza Czai
- Antropologia serialu -  wkvfrck
- Hermeneutyka - vzoeibx
- Antropologia filmu - 65oegsg
 
**
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r., Biblioteka IEiAK UJ będzie zamknięta dla Czytelników w dniach od 7 do 29 listopada 2020 r. 
 
Sekretariat IEiAK UJ - sprawy finansowe - godziny przyjmowania stron:
wtorek, piątek - 9.00-13.00 
poniedziałek, środa, czwartek - praca zdalna
 
Sekretariat IEiAK UJ do spraw studenckich będzie nieczynny w dniach 20 grudnia 2020 - 6 stycznia 2021.

Ankieta w sprawie organizacji roku 2020/21

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o wypełnienie krótkiej (3 pytania) ankiety, która umożliwi oszacowanie skali Państwa
1) zainteresowania udziałem w zajęciach stacjonarnych prowadzonych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ w r. akad. 2020/21;
2) potrzeb związanych z zakwaterowaniem w akademikach i domach studenckich prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński.

Ankietę można wypełnić wyłącznie po zalogowaniu z użyciem adresu mejlowego w domenie uj.edu.pl.

Odsyłacz do ankiety:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2861JXszgI2ZxJnWT_lnOzv01URTBJVlVLQkpETVNOWkpWR0RLUFNUU1hXNS4u

Serdecznie dziękuję tym z Państwa, którzy już wypełnili ankietę. Na pozostawione przez Państwa pytania i komentarza odpowiem do 15 września br.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Sochacki

Wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/21

Wszystkie wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/21 tj. o wpis warunkowy, powtarzanie roku bądź przedmiotu, Indywidualny Plan Studiów, Indywidualny Program Sudiów, urlopy dziekańskie i studenckie, powroty z urlopów itd. powinny zostać złożone w Sekretariacie IEiAK UJ przed rozpoczęciem roku akdemickiego 2020/21, czyli do dn. 30.09.2020 r. (v. „Regulamin studiów…”).

Wnioski prosimy składać osobiście bądź przesyłać pocztą. W uzasadnionych sytuacjach dopuszczamy składnie wniosków pocztą elektroniczną. W takim przypadku skany podpisanych wniosków należy przesyłać przy pomocy adresów w domenie „@uj.edu.pl”.

USOSweb

Wszystkie legitymacje studenckie z terminami ważności 31.03.2020 oraz 31.10.2020 są ważne do 29.11.2020 r., bez konieczności fizycznego ich przedłużania. Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 695), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 911) wprowadzające na obszarze kraju od dnia 25.05.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni.

Laboratoria etnograficzne

Tematyka kursu "Laboratorium etnograficzne" w roku akademickim 2020/2021

Dr. hab. Monika Golonka-Czajkowska

Dr Łukasz Sochacki

Dr Magdalena Sztandara

Szkolenie BHK

Obowiązek zrealizowania szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, zwanego „szkoleniem BHK”, dotyczy studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia.

Studenci Wydziału Historycznego są zobowiązani odbyć szkolenie BHK i przystąpić do zaliczenia w terminie od 1 grudnia do 21 grudnia 2020 roku.

Opłaty za studia

CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

Kod SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL

Właścicielem rachunków w CITI Bank Handlowy jest: UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE

Od 25.11.2019 wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia wnoszone na konta UJ prowadzone w banku Citi Handlowy bezprowizyjnie realizowane są tylko w Oddziale w Krakowie przy ul. ul. Kilińskiego 2 – godz. otwarcia od pn. - pt. godz. 9.00 -17.00.  

Poczta UJ

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl