Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Indie

Tytuł projektu: Jak kochamy? Miłość romantyczna i kapitał kulturowy wśród miejskiej klasy średniej w indyjskich metropoliach

Kierownik projektu: dr Anna Romanowicz

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr UMO-2020/37/B/HS3/04074

Okres realizacji projektu: 2021-2024

https://howdowelove.org

Projekt porusza dwa powiązane ze sobą zagadnienia, które nie zostały dotychczas wystarczająco zbadane: miłości romantycznej i klasy społecznej. Celem projektu jest wyjaśnienie w jaki sposób i dlaczego ludzie najczęściej wiążą się w ramach swojej własnej klasy społecznej (homogamia) i w jakich okolicznościach decydują się na relację z kimś z innej klasy społecznej (heterogamia). Projekt odpowie na następujące pytania badawcze:
1. Jakie są społeczne, polityczne, kulturowe i ekonomiczne mechanizmy, które rządzą powyższymi procesami?
2. Co mówi to nam o „naturze” miłości i klasy społecznej?
3. W jaki sposób tworzone są klasy społeczne?
4. Jakie są relacje pomiędzy klasą społeczną, kastą, płcią kulturową, etnicznością, rasą, etc.?
5. W końcu, w jaki sposób ludzie wykorzystują miłość romantyczną do reprodukcji, obniżania lub podnoszenia swojego statusu społecznego?

Badania są ulokowane wśród członków klasy średniej w Delhi i Mumbaju, gdzie – jak się uważa – miłość romantyczna zyskuje na znaczeniu. Delhi i Mumbaj są bezsprzecznie szybko rozwijającymi się metropoliami, które stanowią zróżnicowany kulturowo kontekst do prowadzenia badań. Co ważne, kluczowe dla tego kontekstu jest występowanie małżeństw zawieranych z miłości romantycznej, a także małżeństw aranżowanych i nieformalnych związków intymnych. Indie stanowią interesujący kontekst badań nad tymi zróżnicowanymi zjawiskami.

Badania będą prowadzone przy pomocy techniki obserwacji uczestniczącej (z włączeniem wywiadów nieformalnych) i analizy dyskursu. Takie podejście pozwoli na zebranie do analizy danych zarówno o codziennych zachowaniach ludzi, jak i ich narracji o miłości. Metoda rozszerzonych przypadków i etnografia wielostanowiskowo umożliwią porównanie i ekstrapolowanie badań do innych (niż indyjski) kontekstów społeczno-kulturowych, a także uwzględnienia analizy szerszych sił społecznych, politycznych i ekonomicznych, które wpływają na miłość romantyczną i klasę społeczną.

Istnieje potrzeba uzupełnianie naszej wiedzy o „naturze” miłości i klasy społecznej (w odniesieniu do kasty, płci kulturowej, etc.), a także wyjaśnienia czynników, które wpływają na tworzenie związków i formowanie się sojuszy klasowych. Jest równie ważne, aby spróbować wyjaśnić te procesy w Indiach, zamiast zakładać, że są one tylko odbiciem zachodnich zjawisk kulturowych. Co więcej, projekt ma potencjał przysłużenia się zwalczaniu nierówności, poprzez swój wkład w badania nad klasą społeczną.

Rezultaty projektu będą rozpowszechnione wśród publiczności akademickiej i nie-akademickiej (na stronie projektu, w mediach, podczas seminariów). Dodatkowo, zostanie przygotowany manuskrypt książki do publikacji w międzynarodowym wydawnictwie. Wyniki badań będą też zaprezentowane na 6 międzynarodowych konferencjach i w 6 artykułach recenzowanych.