Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

HERA (Humanities in the European Research Area)

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 649307

HERILIGION

HERILIGION is the international project founded by HERA and dedicated to studies on heritagization of religion and the sacralization of heritage in five European countries (Denmark, the Netherlands, Poland, Portugal, and the UK). Here we provide detailed information about the Polish part of the project which focuses on the cityscape of Kraków.

HERILIGION in Poland

"Poland: Past(s), Heritage(s), Identities within the Cityscape of Kraków"

The Polish project focuses on Kraków and explores how - within this particular cityscape - contemporary attitudes towards various religious/spiritual heritages are being formed and practiced. The city carries a deep symbolic meaning for Polish people as a former Polish capital, old royal residence, national mausoleum and ‘sacred city’ (where kings, local Christian saints, Jewish tzadiks, national heroes, artists and poets are buried). Kraków – whose historic centre is enlisted as UNESCO world heritage site – can be seen as an arena where contemporary discourses on religion(s), heritage(s), past(s) are being articulated and negotiated by city council, politicians, churches and religious institutions, inhabitants, tour operators, museums, tourists, and pilgrims… Our aim is to ethnographically observe, experience and analyze the complexity of relations between official and stereotypical images of the city’s heritage, its various usages (also in politically burdened contexts), internal ‘life of the city’, the local experiences and grass root activities that emerge in relation to particular religious-heritage sites, objects and practices.

Researchers

 • Anna Niedźwiedź - Principal Investigator
 • Kamila Baraniecka-Olszewska – Researcher (joined HERILIGION in April 2018)
 • Monika Golonka-Czajkowska – Researcher
 • Kaja Kajder – PhD student
 • Magdalena Kwiecińska – Researcher (worked for HERILIGION between September 2016 and September 2017)

Younger scholars who collaborate with HERILIGION as Auxiliary Staff

 • Bartosz Arkuszewski
 • Alicja Baczyńska-Hryhorowicz
 • Aneta Ceglarek
 • Anna Knapik
 • Dominika Matejko
 • Jacek Skrzypek
 • Alicja Soćko-Mucha
 • Monika Widzicka

HERILIGION w Polsce

Nasz projekt realizujemy w ramach międzynarodowego konsorcjum HERILIGION finansowanego przez HERA i kierowanego przez Prof. Oscara Saleminka z Uniwersytetu w Kopenhadze. Oprócz polskiego zespołu konsorcjum tworzą antropolodzy z Danii, Portugalii, Holandii oraz Wielkiej Brytanii.

W pięciu różnych europejskich krajach badamy procesy formowania dziedzictwa. Interesuje nas to, co wydarza się na styku pomiędzy religią a dziedzictwem. Które wydarzenia z przeszłości oraz historyczne artefakty są uznawane przez współczesnych Europejczyków za elementy ich dziedzictwa i czy są w związku z tym sakralizowane? Jakie miejsca, obiekty czy rytuały religijne stają się ważnymi punktami odniesienia budującymi dzisiejsze tożsamości? Jaki wpływ na wyobrażenia „dziedzictwa” mają zjawiska sekularyzacji, różnorodności kulturowej, migracji, a z drugiej strony religijnej radykalizacji czy nacjonalizacji wyobrażeń religijnych? Te i inne pytania badawcze stawiamy prowadząc etnograficzne badania terenowe.

Polska część projektu skupia się na przestrzeni miasta Krakowa. Jakie dziedzictwa i tożsamości są tutaj tworzone, przeżywane, dyskutowane i negocjowane? Co dla mieszkańców oraz przybyszów odwiedzających miasto oznaczają takie określenia jak „magiczny Kraków”, „historyczna stolica Polski”, „narodowe dziedzictwo”? Jak w obręb „dziedzictwa” włączana jest religia/religie? Czy można mówić o polifonii dziedzictwa i obecności różnych tradycji religijnych w potocznym obrazie miasta? Czy też raczej dominują odwołania do narodowej historii budowanej na stereotypie „Polaka-katolika”? Czym jest rewitalizacja Kazimierza w kontekście pamięci i niepamięci o przestrzeniach żydowskich w obrębie całego Krakowa? Jak różne tradycje chrześcijańskie - inne niż katolicka – widoczne są w przestrzeni miasta? Czy w procesach formowania dziedzictwa obecne są odwołania do przedchrześcijańskich korzeni? Jak w tych kontekstach działa przemysł turystyczny, muzealnictwo, instytucje? Ale też, w jaki sposób przestrzeń swojego własnego miasta kształtują pojedynczy ludzie i lokalne - oddolnie organizujące się - społeczności mieszkańców?

Zespół badawczy

 • Anna Niedźwiedź - Kierownik
 • Kamila Baraniecka-Olszewska – Wykonawca (pracuje w zespole od kwietnia 2018) 
 • Monika Golonka-Czajkowska – Wykonawca 
 • Kaja Kajder – Doktorant
 • Magdalena Kwiecińska – Wykonawca (pracowała w ramach HERILIGION od września 2016 do września 2017)

Młodsi badacze oraz doktoranci i studenci, którzy współpracowali z HERILIGION jako pracownicy pomocniczy

 • Bartosz Arkuszewski
 • Alicja Baczyńska-Hryhorowicz
 • Aneta Ceglarek
 • Anna Knapik
 • Dominika Matejko
 • Jacek Skrzypek
 • Alicja Soćko-Mucha
 • Monika Widzicka