Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

DigiFREN - Cyfrowa estetyzacja środowisk wrażliwych

W ramach “CHANSE - Transformations: Social and Cultural Dynamics in The Digital Age” to projekt fundowany w ramach “European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme”, koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i będący wynikiem współpracy sieci HERA oraz NORFACE realizowany jest w latach 2022-2025 grant badawczy pt. DIGITAL AESTHETICIZATION OF FRAGILE ENVIRONMENTS (DigiFREN - Cyfrowa estetyzacja środowisk wrażliwych), w którym kierownikiem polskiego zespołu jest dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ.

Projekt ma na celu poznanie skutków cyfrowej estetyzacji środowisk naturalnych w pięciu krajach europejskich (Polsce, Słowenii, Chorwacji, Finlandii oraz Norwegii). Badania będą koncentrować się na tym, jak media cyfrowe i technologia przyczyniają się do zmiany i przekształcenia postrzegania, wrażliwości i praktyk wobec środowisk naturalnych. DigiFREN to pierwszy projekt etnograficzny, który podejmuje zakrojone na szeroką skalę, porównawcze badanie wpływu cyfrowej estetyzacji w transformującej się cyfrowo Europie, na postrzeganie i interakcję z środowiskiem naturalnym.

The project “Digital Aestheticization in/of Fragile Environments – DigiFREN” aims at the understanding of digital aestheticization in/of fragile environments in five European countries (Poland, Slovenia, Croatia, Finland, and Norway). The research will be focused on how digital media and technology contributes to reframing and transforming environmental perceptions, sensibilities, and practices. DigiFREN is the first ethnographic project to undertake a large-scale, comparative study of the influence of digital aestheticization on perception and interaction with the natural environment, in a digitally transforming Europe.

www.facebook.com/digifren

www.instagram.com/digifren