prof. dr hab. Dariusz Czaja

Numer telefonu
(12) 663 15 33

E-mail
dariusz.czaja61@gmail.com

Antropologię, jaką staram się uprawiać w mojej praktyce analitycznej i akademickiej określa się najczęściej mianem antropologii współczesności. Oznacza to odejście w interpretacji zjawisk kultury od tematów, obszarów i problemów charakterystycznych dla „klasycznej" etnografii i etnologii. Tak rozumiana antropologia wykracza poza wąskie specjalistyczne standardy, wchodzi na tereny zastrzeżone dla innych dyscyplin. Moje publikacje antropologiczne mieszczą się w paradygmacie interpretatywnym, a więc takim, który uprzywilejowuje w pracy badawczej strategie hermeneutyczne.

Obszary zainteresowań badawczych

Metodologia humanistyki
Teoria interpretacji
Antropologia literatury
Muzyka w kontekście kultury
Antropologia miasta
Mito-logika „tekstów" kultury współczesnej

Publikacje (wybór)

Książki

Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne, Kraków 2004

Anatomia duszy. Figury wyobraźni i gry językowe, Kraków 2005

Lekcje ciemności, Wołowiec 2009

Gdzieś dalej, gdzie indziej, Wołowiec 2010

Antropołogija jak duchowna wprawa, Uniwersytet im. I.Franka, tlum. Z.Rybczynska, Lwów 2012 (seria: "Uniwersitetski dialogi")

Znaki szczególne. Antropologia jako ćwiczenie duchowe, Kraków 2013

Redakcje

Mitologie popularne. Szkice z antropologii współczesności, red. D.Czaja, Kraków 1994

Metamorfozy ciała. Świadectwa i interpretacje, red. D.Czaja, Kraków 1999

Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, wybór, redakcja i wstęp D.Czaja, Wołowiec 2013

Wybrane artykuły

Szczątkowe obecności. Portrety Carla Gesualdo, „Kwartalnik Filmowy" nr 47-48: 2004, s.244-265

Krew i łzy. Interpretacja jako namiętność, „Teksty drugie" nr 3:2006, s.188-202

Rzeczy przezroczyste i nie, w: Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku, Lublin 2007, s.73-93

Anamneza i melancholia, „Kronos" nr 2:2008, s.295-313

Fragmenty dyskursu weneckiego, „Konteksty" nr 3-4:2008, s.125-148

Zwierzęta w klatce (języków), „Konteksty" nr 4:2009, s.2-9
XI:2010, s.80-94

Water, time and a dark-green coat. On Chopin's Barcarolle, "Interdisciplinary Studies in Musicology", nr 9:2011, s.283-297

Ludzie, koty, niepokój. Antropologia Pessoi, w: Powinowactwa Pessoi. Szkice krytyczne, red. J.Roszak, A.Żychliński, Poznań 2013,  s.165-182

Zmierzch wiosenny. Mitopoezy Schulza, w: Bruno od Księgi Blasku. Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza, red. P.Próchniak, Kraków 2013, s.117-147

Nie-miejsca. Przybliżenia, rewizje, w: Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, red. D.Czaja, Wołowiec 2013, s.7-25

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Rektora UJ za najlepszy doktorat na Wydziale Filozoficzno-Historycznym (1995).

"Gwarancja Kultury" (2009) - nagroda TVP Kultura za książkę Lekcje ciemności.

Warszawska Premiera Literacka (2011) za książkę Gdzieś dalej, gdzie indziej.