Bronisław Malinowski (1884-1942)

Studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, początkowo jako główny kierunek studiów obrał fizykę i matematykę, jednak na wyższych latach rozszerzył zainteresowania także na przedmioty humanistyczne, którym poświęcił się bez reszty (istotnym impulsem ku temu były prace Jamesa Frazera z zakresu etnologii). W roku 1908 uzyskał doktorat na podstawie pracy O zasadzie ekonomii myślenia.

W roku 1910 podjął studia podyplomowe w School of Economics w Londynie i przystąpił do pisania pracy Rodzina wśród tubylców australijskich, która ukazała się trzy lata później. W latach 1914-1915 prowadził badania terenowe nad plemieniem Mailu na wyspie Toulon (Papua), co zaowocowało kolejnym tekstem. Obie prace były podstawą przyznania w roku 1916 drugiego doktoratu, tym razem na uniwersytecie londyńskim.

W czerwcu 1915 roku zaczął badania na Wyspach Trobrianda (Nowa Gwinea) i do października 1918 roku spędził tam łącznie dwa lata w ramach dwóch ekspedycji. Wypracował wówczas metodę intensywnych badań terenowych, która stała się jednym z filarów nowoczesnej etnologii. Najważniejsza monografia stworzona w oparciu o zebrany na Trobriandach materiał to Argonauci Zachodniego Pacyfiku (1922) - pierwsza prezentacja funkcjonalnej analizy danych etnograficznych. Kolejne znaczące publikacje to: Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich (1926), Życie seksualne dzikich (1929), Ogrody koralowe i ich magia (1935).

W latach 1923-1938 Malinowski wykładał na Uniwersytecie Londyńskim, a od roku 1938, wykorzystując urlop naukowy, współpracował z Uniwersytetem w Yale. Wybuch wojny zmusił go do pozostania w Stanach Zjednoczonych, gdzie spędził ostatnie lata życia.

**

Waligórski, Andrzej. Antropologiczna koncepcja człowieka. Warszawa 1973. Brak numeru ISBN.

Young, Michael. Bronisław Malinowski: odyseja antropologa 1884-1920. Warszawa 2008. ISBN 978-83-7163-452-9.