mgr Bogumiła Jabłecka

E-mail
bogumila.jablecka@uj.edu.pl

 

Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, doktorantka na Wydziale Historycznym UJ. Studiowała również na Uniwersytecie Åbo Akademi w Finlandii. W latach 2011-2012 stypendystka programu Darmasiswa na Universitas Kristen Petra w Indonezji. Stypendystka programu Nauka i Społeczeństwo (Instytut Spraw Publicznych) w roku 2012.

Zainteresowania badawcze

Pluralizm medyczny w kontekście negocjowania znaczeń zdrowia i choroby oraz procesu leczenia
Biomedycyna i biotechnologie (kontekst antropologiczny)
Migracje i zdrowie

Publikacje (wybór)

„Bariery w świadczeniu usług medycznych cudzoziemcom w Polsce z perspektywy personelu medycznego", ISP 2013.

„Strukturalne i kulturowe przeszkody w dostępie imigrantów do ochrony zdrowia", ISP 2012.

„Dostęp do mieszkalnictwa i bezdomność migrantów w Anglii", ISP 2012.

"Report: Mimetic Summer School", "The Bulletin of the Colloquium on Violence & Religion, No. 37 (October), 2010, p. 15.

"Transplantacje Zewnętrznych Części Ciała w Perspektywie Antropologii Medycznej", w: Penkala-Gawęcka, D. (red.) "Nie czas chorować? Zdrowie, leczenie i choroba w perspektywie antropologii medycznej", Biblioteka Telgte:2010.