mgr Beata Turek

E-mail
beata.turek@uj.edu.pl
beata.turek.27@gmail.com

Zainteresowania badawcze

Komunikacja międzykulturowa
Transnarodowe migracje i problematyka uchodźstwa
Problematyka tożsamości i etniczności
Media i komunikacja medialna
Dziedzictwo kulturowe

Wykształcenie

Studia drugiego stopnia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny, kierunek: etnologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarzadzania i Komunikacji Społecznej, kierunek: zarządzanie kulturą

Stypendia naukowe
Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Skopje, Macedonia
Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja
Universite Paris Descartes, Francja

Praca dydaktyczna

Szkolenie Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu w ramach Wędrującej Akademii Bezpiecznego Internetu - projekt Fundacji dla Kultury współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Kurs Etnologiczne metody badań terenowych dla studentów Katedry Lingwistyki Komputerowej UJ

Szkolenie Jak odróżnić ziarno od plew - czyli w poszukiwaniu wartościowych źródeł - projekt portalu kulturaonline.pl współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wystąpienia konferencyjne (wybór)

Konferencja naukowa „Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania”, referat: „Antropologia nacjonalizmu – współczesna symbolika narodowa w przestrzeni wirtualnej”, Poznań 2018

Konferencja naukowa „Inność? Obcość? Norma?”, referat: „Kozioł ofiarny >internetów< czyli jak nowa husaria walczy pod nowym Wiedniem w XXI wieku”, Warszawa 2018

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ethnology without borders”, referat: „We have to stop islam! A Facebook profile as a way of understanding the "migration crisis", Bratysława 2017

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ e-methodology”, referat: „STOP ISLAMIZACJI EUROPY” a facebook profile as an open door (?) to understand the „migration crisis” emotions”; Wrocław 2017

Wykład oraz warsztaty literackie „Księżycowy humor Konstantego. O grotesce, satyrze i śmiechu przez łzy w twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego”, Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu, 2017

Wykład w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2016; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Kraków

Międzynarodowa Konferencja naukowa „Rethinking Forced Migration and Displacement: Theory, Policy and Praxis”; referat: „Demonization of Strangers – Refugee crisis in cyber memes”; Poznań 2016

Uchodźca - Muzułmanin - Terrorysta - o istocie przedstawienia, Młopolska Noc Naukowców, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Kraków 2015

Wschowa as an example of unclearly defined heritage, 3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej 2015

Wczorajsza większość - dzisiejsza historia miejsc - protestanckie dziedzictwo Wschowy, Międzynarodowa konferencja naukowa "Niewygodne dziedzictwo kulturowe? Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w przestrzeni publicznej - mity, ideologie, de(re)konstrukcje)" 2016

Burka, karabin i... koza - obraz Muzułmanina w mediach społecznościowych, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Literatura i język w świecie ponowoczesnym: Kultura 2.0 a język i literatura" 2014

Conterporary Stranger - Muslim refugees in Polish society, "Ethnology without borders" Budapest 2014

Islamofobia memem internetowym przekazywana, Międzynarodowa konferencja "Narody i stereotypy 25 lat później - nowe granice, nowe horyzonty" 2014

Użycie dziedzictwa kulturowego w konflikcie etnicznym - przykład walki symbolicznej pomiędzy Macedończykami a Albańczykami w Republice Macedonii, Międzynarodowa konferencja naukowa "Dziedzictwo kulturowe Europy - mity, stereotypy, tożsamość (Polska, Ukraina, Białoruś)" 2013