mgr Beata Kopacka

E-mail
kopacka.beata@gmail.com

Zainteresowania badawcze

Animal studies
Semiotyka
Antropologia wizualna
Antropologia literatury

Publikacje (wybór)

Ogród zoologiczny. Topika i znaczenie, „Konteksty", 2013, nr 2, s. 61-64.

Wystąpienia konferencyjne (wybór)

2011 Symbol psa w literaturze na przykładzie „Wiernego Rusłana" Gieorgija Władimowa, „Dotknąć słowiańszczyzny. Język, literatura i kultura krajów słowiańskich", Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała.

2012 Etyka chrześcijańska a zwierzęta. Przypadek: Andrew Linzey (wspólnie z Łukaszem Sochackim), „Współczesne oblicza zła", Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków.

2012 Jaskinia niezapomnianych snów – rola zwierząt w górnym paleolicie, „Nasi Bracia mniejsi czy środek przetrwania? Znaczenie zwierząt w dziejach ludzkości", Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012 Ogród zoologiczny. Osobliwość w miejskiej przestrzeni, „Miejsca/Nie-miejsca. Nowe topografie, nowe topologie", Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego, Zakopane.