dr Anna Romanowicz

Koordynatorka IEiAK UJ ds. Konkursów Naukowych

 

Numer telefonu
(12) 663 14 89

E-mail
anna.romanowicz@uj.edu.pl

Przebieg kariery naukowej

2015 Doktorat w zakresie nauk humanistycznych, summa cum laude, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2013... Research Associate, Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Edmonton, Kanada

2010/2011 Visiting Scholar, Doctoral Support Program, Department of Sociology and Social Anthropology, Central European University, Budapeszt, Węgry

2008 Magisterium w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (obecnie Wydział NPiDz), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2007 Licencjat w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania badawcze

Postmodernizm i postkolonializm a uniwersalizm
Trzeci sektor
Klasa społeczna
Migracje

Udział w projektach badawczych

2015 "Social and Institutional Contexts of Cepelia in Poland", projekt badawczy prof. Jane Przybysz, University of South Carolina (badaczka)

2015 "Namaste Polsko! Sytuacja i potrzeby imigrantów z Indii w Polsce", Fundacja dla Somalii, Warszawa (badaczka)

2013-2015 „Być Polakiem w Edmonton. Antropologiczne studium przypadku", Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Edmonton, Kanada (koordynatorka i badaczka)

2012 "Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? – wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów z Azji i Bliskiego Wschodu w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa (badaczka)

2010 "Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia i edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania", Centrum Badań Migracyjnych, UAM, Poznań (badaczka)

2009-2010 "Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania. Studium przypadku Poznania", Centrum Badań Migracyjnych, UAM (badaczka)

Dydaktyka

2015/2016
Antropologia codzienności (konwersatorium, UJ)
Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej (ćwiczenia, UJ)

2011
Antropologia organizacji pozarządowych (konwersatorium, UAM)

2010
Postkolonializm i feminizm (konwersatorium, UAM)

2009/2010
Rwanda i Darfur: konflikty etniczne? (konwersatorium, UAM)