mgr Anna Kowalska

E-mail
anka.kowalska@doctoral.uj.edu.pl

 

Absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie. Przez kilka lat związana ze Studenckim Kołem Naukowym Etnolingwistów (także jako Prezes) oraz Studenckim Kołem Kultury Audiowizualnej (wiceprezes). Członek redakcji ogólnopolskiego czasopisma folkowego "Gadki z Chatki" oraz dostępnego internetowo magazynu "Wjęzykach". Stypendystka Ministra a także programu Komisji Europejskiej LLP/ Erasmus, studia w Univerzita Palackeho v Olomouci (Czechy), 05.02.-30.06.2012 r.

Zainteresowania badawcze

zwrot biologiczny w naukach humanistycznych
memetyka
kognitywizm
psychologia ewolucyjna
socjobiologia
etnolingwistyka

Praca dydaktyczna

Instytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie
Kultura języka, ćwiczenia (2013/ 14)

Udział w projektach badawczych

"Polski antropokosmos ludowy: światło-meteorologia-metale", projekt realizowany w pracowni "Archiwum Etnolingwistyczne" UMCS w ramach Grantu DBN.

"Pieczywo obrzędowe na Lubelszczyźnie", projekt SKNE realizowany we współpracy z ACK "Chatka Żaka" oraz GOKSiR w Mielniku, finansowany m.in. z Grantu Władz Rektorskich UMCS. Projekt nagrodzony w ogólnopolskim konkursie dla najlepszych kół naukowych w Polsce "StRuNa 2012" w kategorii "Projekt roku".

"Obserwatorium Kultury", uczestnictwo w warsztatach "Instytucje kultury w społecznościach lokalnych - znaczenie i działalność". Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Kultury.

Udział w konferencjach

2011

Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców "Przestrzeń Kulturowa Słowian", z referatem: Strategie komunikacyjne w polskich ludowych praktykach przywracania snu dzieciom, Lublin, 19.05.2011 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa "Studenckie Koła Naukowe wczoraj, dziś i jutro", Toruń, 20.05.2011 r.

VIII międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna studencko-doktorancka z cyklu "Humanista wobec tradycji i współczesności" pn. Tekst – kontekst – intertekst, z referatem: Tekst(y) w tekście. Na przykładzie bajki "Ociosanek" Karla Jaromira Erbena, Lublin, 5-6.12.2011 r.

2012

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa "Wehikuł czasu to byłby cud… Media, jako źródła do badań historycznych. Edycja I – muzyka.", z referatem: "Dwunastego grudnia roku pamiętnego…" Pieśń dziadowska, jako zapis aktualnych wydarzeń państwowych, Lublin, 12-13.03.2012 r.

II Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców "Przestrzeń Kulturowa Słowian", z referatem: Jak baba spojrzy to diabli garnki wezmą. O wierzeniach, obrzędach i zwyczajach garncarskich, Lublin, 24.04.2012 r.

II ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu "Gawędy o kulturach", z referatem: "W Paczanowie koty paczą." Tekst folkloru w Internecie, Mielnik, 04.08.2012 r.

Międzynarodowa studencko-doktorancka konferencja naukowa "Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 2", z referatem: Memy – gatunek folkloru internetowego, Łódź, 28.-30.09.2012 r.

2014

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Seriale w kontekście kulturowym. W poszukiwaniu ideału i straconego czasu", z referatem: Schemat powieści romansowej we współczesnym serialu o kobiecie (nie)spełnionej, Olsztyn 7-9.04.2014 r.

Publikacje (wybór)

Opracowania

Jak dawniej przywracano sen dzieciom, "StRuNa – Biuletyn Młodych Naukowców", nr 1, Warszawa 2012.

Strategie komunikacyjne w polskich ludowych praktykach przywracania dzieciom snu, [w:] Przestrzeń kulturowa Słowian, t.1., Lublin 2012, s. 39-53.

"Jak baba spojrzy, to diabli garnki wezmą." O wierzeniach, obrzędach i zwyczajach garncarskich, [w:] Przestrzeń kulturowa Słowian, t.2., Lublin 2013, s. 25-36.

Tekst(y) w tekście. Na przykładzie bajki Karla Jaromira Erbena "Otesanek", [w:] Tekst – Kontekst – Intertekst, red. O. Kielak, A. Kowalska, J. Szadura, Lublin 2013.

Memy – gatunek folkloru internetowego?, [w:] Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców, t.2., Łódź 2014.

Popularnonaukowe

Korowaje. O tradycji pieczenia obrzędowego ciasta, "Gadki z Chatki", nr 85/2010, Lublin.

"Kątku! Kątku! Przywróć spanie mojemu dzieciątku!" O ludowych praktykach przywracania dzieciom snu, "Gadki z Chatki", nr 94/2011, Lublin.

Wolność to tylko słowo? O memetyce, "Gadki z Chatki", nr 104/5/2013, Lublin.

Redakcje

Kielak O., Kowalska A., Szadura J. (red.), Tekst – Kontekst – Intertekst, Lublin 2013.

Kowalska A., Pruszkowska M., Gładysz J., (red.), Wybitni-Wizualnie, Lublin 2014.

Recenzje/relacje

Bajka zwierzęca (recenzja książki "Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej", red. A. Mianecki, V. Wróblewska), "Gadki z Chatki", nr 96/2011, Lublin.

XXII Muzyczne Dialogi nad Bugiem – relacja z festiwalu, "Gadki z Chatki" nr 101/2012, Lublin.