dr Anastazja Pogrebniak

Zainteresowania badawcze

Etnolingwistika, lingwistyka kulturowa, paremiologia, frazeologia – badanie konceptów językowych

Antropologia kulturowa – historie rodzinne o przesiedleniu na Syberię

Udział w projektach badawczych

Projekty krajowe

2005 "Obraz Boga w rosyjskich przysłowiach i powiedzeniach", projekt studencki realizowany przez Krasnojarski Regionalny Fundusz Naukowy, funkcja w projekcie: główny wykonawca

Projekty międzynarodowe

2013-2014 "Polish family stories about stay in Siberia: comparative research of oral discourse" projekt realizowany przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, finansowanie: Erantep Plus – Erasmus Mundus Action 2 Strand 1 programme of the European Union, funkcja w projekcie: główny wykonawca.

2012-2013 "Comparative research of Russian and Polish paroemies with the key concept of God" – projekt realizowany przez Instytut Filologii Słowianskiej, Uniwersytet Wrocławski, finansowanie: Erasmus Mundus Action 2 MULTIC programme of the European Union, funkcja w projekcie: główny wykonawca.

Dydaktyka

W latach 2004-2005 prowadziłam zajęcia w "Szkole przyszłego filologa" na Wydziale Filologii i Dziennikarstwa, na Krasnojarskim Uniwersytecie Państwowym. Od 2010 roku jestem wykładowcą na Instytucie Filologii i Komunikacji Językowej Syberyjskiego Uniwersytetu Federalnego (Krasnojarsk). W międzyczasie uczestniczyłam w kursach "Stylistyka języka rosyjskiego", "Współczesny język rosyjski: morfemika, morfologia", "Współczesny język rosyjski: syntaksis", kursy specjalne "Organizacja prezentacji", "Językowy rosyjski styl XX wieku". Obecnie pracuję na Katedrze Języka Rosyjskiego dla Obcokrajowców, gdzie prowadzę zajęcia "Praktyczny kurs języka rosyjskiego" i "Rosyjski język biznesu". Od roku 2012 prowadzę blog "Znaj rosyjski" dla studentów obcokrajowców.

Publikacje (wybór)

The interpretation of cultural signs Бог and Bóg in thesaurus of Russian and Polish paroemies, „Bulletin of The Yaroslav-the-Wise Novgorod State University" Veliky Novgorod, 2014, Nr 77, p. 145-147.

The first lexicographical descriptions of words Бог and Bóg: Russian and Polish comparisons, „Language and social dynamics" Krasnoyarsk, 2013, p. 88-97.

The structure of Chinese marks about dog and cat, „Language and social dynamics: Materials of All-Russian scientific and practical conference with international participation: in 2 parts" P. 1, Krasnoyarsk, 2012, p. 221-226 (together with Li Wej).