mgr Aleksandra Janus

E-mail
aleksandra.janus@uj.edu.pl

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ, ukończyła studia w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ oraz w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. Laureatka programu Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego "Diamentowy Grant", w ramach którego realizuje autorski projekt badawczy poświęcony problematyce historii i pamięci w polskich muzeach historycznych.

Zainteresowania badawcze

Muzeologia, studia nad dziedzictwem, współczesne strategie upamiętniania, badania nad wizualnością.

Publikacje (wybór)

„Zapełnianie pustki. Muzeum i paradoks upamiętniania" [w:] „Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria", red. D. Czaja, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013

„Od hegemonicznego dyskursu dziedzictwa (AHD) ku demokratyzacji udziału w kulturze – przemiany relacji muzeum-zwiedzający i ewolucja nowych form uczestnictwa w kształtowaniu, przekazywaniu i upowszechnianiu dziedzictwa", [w:] „Twórca-dzieło-badacz. Między dyscyplinami nauki", red. E. Januszek, M. Jarzabek, M. Kobielska, WUJ, Kraków (wspólnie z D. Kawęcką)

„What to take and how to share? Challenges for establishing a new Theatre Museum in Warsaw" [w:] „Participative Strategies in Collecting the Present", red. L. Maijer-van Mensch, E. Tietmeyer, Panama Verlag, Berlin 2013 (wspólnie z D. Kawęcką)

„Partizipative Strategien zum Schutz jüdischen Kulturerbes in Polen" [w:] „Partizipative Erinnerungsräume. Dialogische Wissensbildung in Museen und Ausstellungen", red. F. Ackermann, A. Borofka, G. H. Lersch, Transcript, Bielefeld
(wspólnie z L. Mejir-van Mensch i D. Kawęcką)

"Między muzealizacja teatru a teatralizacją muzeum – gromadzenie, wystawianie, partycypowanie" [w:] red. A. Kowalska, „Muzeum w świetle reflektorów. Wystawa – naukowe laboratorium czy artystyczna kreacja?", Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2012

„Poszczególne wypadki", "Konteksty" nr 4/2011

„Fikcje podróne", "Konteksty" nr 4/2011

Projekty badawcze (wybór)

Kierowniczka projektu badawczego "Muzeum i reprezentacje historii. Badania zwiedzających w polskich muzeach historycznych" finansowanym w ramach programu "Diamentowy Grant" MNiSW (2012-2014)

Udział w projekcie badawczym "Kompetencje instytucji kultury a praktyczny wymiar wdrażania otwartości" finansowany z programu "Obserwatorium Kultury" MKiDN (2014)

Kierowniczka (wspólnie z Dorotą Kawęcką) projektu badawczego "Dramaturgia przestrzeni muzealnej I-IX" (2009-2011) realizowanego we współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja i Małopolskim Instytutem Kultury, dofinansowanego przez Radę Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundusz im. Jana Kochanowskiego oraz Fundację Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak"

Udział w projekcie badawczym „L'Europe Rebelle" dofinansowanym z Ministerstwa Edukacji i Badań Republiki Francji i realizowanym przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera wspólnie z Université Paris-Est Marne La-Vallée (2010)

Wystąpienia konferencyjne (wybór)

"Museum NEXT Europe's big conference on social and digital media for the museum sector" (Barcelona 23-25 maja 2012) z referatem pt. „Life of the underground city"

„Participative strategies" ICOM: COMCOL, CAMOC, ICOM-Europe (31.10-3.11.2011) z referatem pt. „What to Take and How to Share? Challenges regarding establishing a Theatre Museum in 2011"

„Museums and the Idea of Historical Progress" – doroczne spotkanie ICOM-COMCOL (International Council of Museums Committee for Collecting), Cape Town, listopad 2012 – udział z referatem pt. „It Looks Pretty From a Distance, doesn't it? A Closer Look at the Process of Rediscovering Jewish Heritage in Poland"

„Miejsca/niemiejsca. Nowe topografie, nowe topologie" (30.11-2.12.2012, Zakopane) z referatem pt. „Miejsce po miejscu. Muzeum Żydowskie w Berlinie"

„Autobiografia" (20-22 kwietnia 2012) zorganizowanej przez Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury UJ z referatem pt. „Opowiadanie (w) przestrzeni miejskiej. Lublin 2.0 i Modernizm WWA".

„W stronę dizajnu krytycznego" (23-24 marca 2012) –zorganizowanej przez Sekcję Wizualną Koła Naukowego Kulturoznawców UJ z referat pt. Social design. Muzea i instytucje dziedzictwa po zwrocie partycypacyjnym

Przekłady z języka angielskiego

„Bunkry i cygara", „Konteksty" nr 3-4/2012 (przekład fragmentu książki Simona Kupera Ajax, The Dutch, The War. Football in Europe During the Second World War, New York 2012)

„Słownik Braci Quay" [w:] „Trzynasty miesiąc. Kino Braci Quay", red. K. Mikurda, A. Prodeus, Wydawnictwo Ha!art, Kraków 2010

„Ulica Krokodyli" [w:] „Trzynasty miesiąc. Kino Braci Quay", red. K. Mikurda, A. Prodeus, Wydawnictwo Ha!art, Kraków 2010

„Okrutna wyobraźnia: filmy krótkometrażowe Romna Polańskiego" [w:] „Dzieje grzechu. Surrealizm w kinie polskim / Story of Sin. Surrealism in Polish Cinema", red. K. Mikurda, K. Wielebska, Wydawnictwo Ha!art, Kraków 2010

„Nowe kino kanadyjskie", red. Tom McSorley, Wydawnictwo Ha!art, Kraków 2009 (wspólnie z K. Klimek i M. Guzik)

Praca organizacyjna (wybór)

Opieka merytoryczna nad ścieżką Archiwa Społeczne w ramach Festiwalu Kultura 2.0 STATUS: obywatel (Narodowy Instytut Audiowizualny, 2012)

Koordynacja i przygotowanie „International Forum About Museums and Society" organizowanego we współpracy z Reinwardt Academie w Amsterdamie oraz Baltic School of Museology z Łotwy