Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

W semestrze zimowym zajęcia w formie kształcenia zdalnego będą odbywać się w terminach:
  • od 17 do 22 grudnia 2022 roku;
  • od 3 do 5 stycznia 2023 roku;
  • od 7 do 8 stycznia 2023 roku.

Szkolenie BHK

Zarządzenie nr 96 Rektora UJ z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023

Obowiązek zrealizowania szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (szkolenia BHK) dotyczy studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia; z wyjątkiem osób, które odbyły już szkolenie BHK realizowane od roku akademickiego 2019/2020. Studentów wpisanych na pierwszy rok studiów Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) wpisuje automatycznie na szkolenie. Szkolenie należy odbyć i przystąpić do zaliczenia od 29 listopada do 19 grudnia 2022 roku.