Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Prof. dr hab. Janusz Barański odwołuje dyżur w dniu 23 marca. W pilnych sprawach prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: janusz.baranski@uj.edu.pl

Wykłady gościnne

Zajęcia dla studentów II stopnia - Anthropological perspectives - "Wpływ kolonializmu na kultury tubylcze na przykładzie wybranych grup Ameryki południowej, Afryki i Oceanii" prowadzone przez prof. dr hab. Dariusza Piwowarczyka odbędą się w terminie 22.05-26.05 od 16.00-19.15 plus dodatkowo ustalone z prowadzącym 2-3 spotkania on-line.

Zajęcia dla studentów I stopnia - "Konwersatorium antropologiczne - Oblicza kolonializmu. Między misją a destrukcją" prowadzone przez prof. dr hab. Dariusza Piwowarczyka odbędą się w terminie od 20.03-24.03 od 16:00-19:15 plus dodatkowo ustalone z prowadzącym 2-3 spotkania on-line

Zajęcia dla studentów I i II stopnia prowadzone przez profesora wizytującego Stefa Jansena - Anthropology as critique: Balkan prism - odbywać będą się w poniedziałki środy i piątki terminie od 06.04-06.05.23 r., od 16:00-19:15 

Professor Stef Jansen "Anthropology as critique: a Balkan prism"

Dr. Patrick Laviolette "Alternative Mobilities"

Szkolenie BHK

Zarządzenie nr 96 Rektora UJ z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023

Obowiązek zrealizowania szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (szkolenia BHK) dotyczy studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia; z wyjątkiem osób, które odbyły już szkolenie BHK realizowane od roku akademickiego 2019/2020. Studentów wpisanych na pierwszy rok studiów Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) wpisuje automatycznie na szkolenie. Szkolenie należy odbyć i przystąpić do zaliczenia od 29 listopada do 19 grudnia 2022 roku.