Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Rekrutacja na rok 2023/2024

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Dodatkowe kryterium formalne: dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów na kierunku innym niż etnologia lub antropologia kulturowa jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej w oparciu o znajomość lektur, których lista zamieszczona jest na stronie IEiAK UJ. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 65% punktów możliwych do zdobycia. Absolwenci innych kierunków niż etnologia lub antropologia kulturowa zobowiązani są do uzupełnienia do końca IV semestru przedmiotów z zakresu metodologii badań etnologicznych.

Lektury dla kandydatów na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż etnologia:

  • Joanna Tomicka, Ryszard Tomicki; Drzewo życia Ludowa wizja świata i człowieka
  • Tomasz Rakowski; Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy
  • Ludwik Stomma; Antropologia kultury wsi polskiej XIX w.

Rozmowa kwalifikacyjna w trzeciej turze naboru:

  • 19 września, godzina 11:00
  • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, pokój 26

Harmonogram zajęć

PIERWSZY STOPIEŃ - 1 ROK

PIERWSZY STOPIEŃ - 2 ROK

PIERWSZY STOPIEŃ - 3 ROK

PIERWSZY STOPIEŃ - FAKULTETY

DRUGI STOPIEŃ - 1 ROK

DRUGI STOPIEŃ - 2 ROK

DRUGI STOPIEŃ - FAKULTETY

Wykłady w języku angielskim

Prof. Fran Markowitz, Ethnographies of Complex Belongings

Marek Pawlak (PhD), Anthropologies, Climate Change and Disasters